Info

 • Top 2000
 • 2016 921
  2017 855


  Noteringen 2
  Hoogste 855
  Laagste 921
  Gemiddelde 888
  Mediaan 888