Info

 • Top 2000
 • 2016 1426
  2017 1339


  Noteringen 2
  Hoogste 1339
  Laagste 1426
  Gemiddelde 1383
  Mediaan 1383