Info

 • Top 2000
 • 2017 1055


  Noteringen 1
  Hoogste 1055
  Laagste 1055
  Gemiddelde 1055
  Mediaan 1055