Info

 • Top 2000
 • 2016 457
  2017 335


  Noteringen 2
  Hoogste 335
  Laagste 457
  Gemiddelde 396
  Mediaan 396